1. KONCEPCJA

2. UMOWA WSTĘPNA

Umowa intencyjna zawierająca silny człon o zachowaniu przez strony poufności, na podstawie umowy strony wymienią poufnych materiałów lub wiedzy z zastrzeżeniem ich dalszego nierozpowszechniania

3. BIZNES PLAN

Wstępna koncepcja strategii rozwijania biznesu oparta o wiedzę pomysłodawcy i analizy przygotowane przez zespół Ellipsis

4. HARMONOGRAM

Zarys podstawowych warunków transakcji precyzujący:

  • przedmiot umowy np. zawiązanie spółki, odkup udziałów
  • szczegóły finansowe transakcji (transze finansowe, kredyty)
  • struktura spółki po transakcji

5. DUE DILLIGENCE

Szeroko rozumiana analiza ryzyka transakcji. Badaniu podlegają:

  • analiza prawna
  • analiza praw własności intelektualnej
  • analiza techniczna, technologiczna
  • analiza organizacyjna
  • analiza finansowo – księgowa

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98