producent-sprzetu-medycznego
Strona główna » Producent sprzętu medycznego – czym się zajmuje?

Producent sprzętu medycznego – czym się zajmuje?

Producent sprzętu medycznego odpowiada na zapotrzebowanie tych branż, które zajmują się działaniami profilaktycznymi, terapeutycznymi, higienicznymi i rehabilitacyjnymi w zakresie życia i zdrowia ludzkiego. Wszędzie tam  potrzebne są wyroby i urządzenia medyczne. Czyli sprzęt, wraz z jego oprogramowaniem, służący diagnozowaniu, monitorowaniu stanu zdrowia, a także leczeniu. Często producenci wraz ze sprzętem oferują jego montaż i serwis.

Oferta producentów: 

Systemy rurociągowe dla gazów medycznych

Producenci w swojej ofercie posiadają kompleksowe usługi związane z systemami rurociągowymi dla gazów medycznych. Należą do nich: projektowanie instalacji, jej wykonanie i przetestowanie, a następnie wydanie odpowiednich certyfikatów zgodnie z obowiązującymi europejskimi normami. Każdy system rurociągowy powinien być serwisowany przynajmniej raz w roku, dlatego wykonawca oferuje również możliwość skorzystania z serwisu.

Wyposażenie bloków operacyjnych

Producenci sprzętu medycznego w swojej ofercie posiadają różnorodne urządzenia konieczne na bloku operacyjnym. Oferują między innymi lampy operacyjne oraz chirurgiczne kolumny sufitowe, do których montuje się aparaturę medyczną. Dostępne są urządzenia do dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych, aparatów i innego wyposażenia. 

Niezbędnym wyposażeniem instalacji gazowej, obecnej na bloku operacyjnym, jest sygnalizator stanu gazów medycznych oraz skrzynka zaworowo-informacyjna. Umożliwia ona stałą kontrolę ciśnienia gazów medycznych, otwieranie i zamykanie jego przepływu, a także podłączenie zasilania awaryjnego w przypadku awarii.

Wyposażenie sal chorych

Producenci wyposażają sale chorych w niezbędne urządzenia wspomagające proces rekonwalescencji. Wśród nich należny wyróżnić mosty zasilające i panele nadłóżkowe. To wielofunkcyjne urządzenia łączące w sobie funkcje zasilania w gazy medyczne, energię elenktyczną oraz oświetleniowe. Można je zamawiać w różnych wersjach od standardowych plastikowo-metalowych, po eleganckie stworzone z drewna i aluminium. Mogą być też dostosowane do wieku pacjentów. Inne będą montowane na salach dla dorosłych, a inne na pediatrycznych.

Wyposażenie sal intensywnej terapii

Podobnie jak w przypadku bloków operacyjnych czy sal chorych, również dla sal intensywnej terapii tworzy się mosty zasilające, panele nadłóżkowe, kolumny zasilające czy stabilizatory gazów medycznych. Są one dostosowane do szczególnych warunków pracy na OIOM-ie.

Osprzęt stanowiskowy

Procedury medyczne wymagają wiele mniejszego sprzętu, jak dozowniki czy ssaki, w które muszą być wyposażone sale o różnym stopniu opieki medycznej oraz bloki operacyjne. Te urządzenia również są dostarczane przez producentów sprzętu medycznego.

Wyroby do instalacji gazów medycznych

Instalacja gazów medycznych to ważna i skomplikowana część wyposażenia szpitala. Producenci tworzą szereg elementów, dzięki którym gazy mogą być z niej pobierane. Węże, wtyki, adaptery, punkty poboru reduktory, to tylko niewielka część różnorodnej produkcji.

O czym warto pamiętać?

Produkcja wspomnianej powyżej wielkiej liczby różnego rodzaju sprzętu medycznego, jest ważna dla właściwego poziomu świadczenia usług medycznych. Jednak warto zaznaczyć, że wszystkie te urządzenia powinny być certyfikowane, co gwarantuje zgodność z określonymi standardami i normami. Ważne, żeby producent sprzętu medycznego mógł przedstawić certyfikaty CE oraz ISO.