Zadania realizowane przez Spółkę mają na celu stymulację rozwoju gospodarki poprzez promocję i wdrażanie zaawansowanych, innowacyjnych technologii.

Obszarami działalności Ellipsis są m.in.: kompleksowe usługi proinnowacyjne; doradztwo w pozyskiwaniu dotacji na działania B+R; przygotowywanie wniosków o środki unijne oraz krajowe NCBiR, PARP, RPO; wsparcie startupów; rozliczanie dotacji; wsparcie w zakresie internacjonalizacji; współpraca z funduszami inwestycyjnymi, uczelniami oraz instytucjami badawczo-rozwojowymi; organizacja i prowadzenie biura projektowego oraz wsparcie przy nowej perspektywie pozyskania ulgi podatkowej dla przedsiębiorców zgodnie z Małą Ustawą o Innowacyjności.

Ośrodek Innowacji Ellipsis posiada wyspecjalizowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu funduszy,
a ponadto specjalistów z różnych dziedzin nauki.

Branża spożywcza

Mechatronika

Nasze obszary specjalizacji to:

Informatyka

Inżynieria materiałowa

Farmacja

Chemia przemysłowa

Biotechnologia

Rehabilitacja

Energetyka

I inne

W naszym zespole zatrudnione są również osoby z wykształceniem i doświadczeniem z zakresu: ekonomii, planowania, finansowania, realizacji, zarządzania i rozliczania projektów szkoleniowych, B+R, innowacyjnych i infrastrukturalnych.

Ośrodek innowacji Ellipsis Innovations oferuje także usługi w zakresie internacjonalizacji. Internacjonalizacja jest procesem umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa. Internacjonalizacja to rozwój działalności firmy oraz przeniknięcie z rynku krajowego na rynki obce. Ellipsis Innovations posiada również w swojej ofercie usługę broker technologii. Co to takiego? Broker technologii jest usługą, w zakres której wchodzi zaopiniowanie jakości oraz ilości wartości rynkowej własności intelektualnej, identyfikacja aktualnego położenia techniki jak i przebadanie rynku pod kątem obecności technologii konkurencyjnych, sporządzenie wzorca komercjalizacji własności intelektualnej, badanie rynku i zaopiniowanie możliwej ścieżki wdrożenia innowacji technologicznych, pozyskiwanie klientów na spreparowane innowacyjne produkty i technologie, asysta przy komercjalizacji oraz transferze technologii. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będące agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opracowało dla branży energetycznej strategie o nazwie Bloki 200+.
Program Bloki 200+ ma na celu przygotowanie nowoczesnych recept technicznych, organizacyjnych oraz prawnych, pozwalających na dostosowanie bloków energetycznych do zmieniających się warunków eksploatacji.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98

Ośrodek Innowacji z akredytacją Ministerstwa Rozwoju