• 26.01.2017

W dn. 25.01.2017 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „Innowacyjny Recykling” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu., tj.:

  • Odpady sektora metali nieżelaznych;
  • Odpady wydobywcze z węgla kamiennego;
  • Odpady ze szkła, ceramiki  i materiałów budowlanych;
  • Odpady drzewne.

Budżet i poziom dofinansowania:

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 90 000 000 PLN.

Wysokość wsparcia:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 800 000 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 18 000 000 PLN.

W ramach ww. konkursu przeznaczonego dla przedsiębiorców i/lub konsorcjum przedsiębiorstw oferujemy przygotowanie pełnej dokumentacji konkursowej oraz kompleksowe wsparcie w procesie aplikacji.

 

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami już dziś!

Kontakt:

tel. +48 22 299 18 98

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98