• 09.09.2016

W ramach ogłoszonego, przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, konkursu Program sektorowy INNOTEXTILE, finansowanego ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020

spółka Ellipsis – Ośrodek Innowacji z Akredytacją Ministerstwa Rozwoju RP pozyskała dofinansowanie z UE na realizację projektu dla spółki Graphene Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Super Liquid Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę i został zarekomendowany do przyznania dofinansowania w wysokości ponad 5 mln zł. Dofinansowanie pozwoli przedsiębiorcom na realizację projektu w temacie „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia osłon przeciwodłamkowych opartych o ciecze zagęszczane ścinaniem - Graphene Liquid Protection”.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98