• 16.05.2016

Dyrektor  NCBiR ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOSBZ” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”.

Wnioski o dotacje unijne dla firm mogą składać przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

Dofinansowanie UE udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe w obszarach tematycznych:

GRUPA I:

  • Bezzałogowe statki powietrzne BSP
  • Bezzałogowe platformy lądowe BPL
  • Bezzałogowe platformy nawodne BPN

GRUPA II:

  • Podsystemy, podzespoły i technologie dla platform bezzałogowych BSP, BPL i BPN
  • Aplikacje przemysłowe do wykonywania misji wspomagania zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej, ochrony środowiska i nadzoru przemysłowego

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi 50 000 000 PLN.

- na badania przemysłowe do 80% kosztów kwalifikowanych,

- na prace rozwojowe do 60% kosztów kwalifikowanych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem konkursu oraz zachęcamy do kontaktu z nami w celu przygotowania Wniosku.

Kontakt:

Edyta Suchocka

tel. +48 882 753 189

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98