• 16.05.2016

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.PL - Poddziałanie 3.3.3

Dotacje unijne obejmują projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Branżowe programy promocji w ramach dotacji unijnych dla firm w konkursie Go to Brand.PL obejmują:

 1. Sprzęt medyczny
 2. Maszyny i urządzenia
 3. Kosmetyki
 4. IT/ICT
 5. Biotechnologia i farmaceutyka
 6. Moda polska
 7. Budowa i wykańczanie budowli
 8. Jachty i łodzie
 9. Meble
 10. Polskie specjalności żywnościowe
 11. BPP polskich specjalności żywnościowych
 12. Sektor usług prozdrowotnych
 13. Części samochodowe i lotnicze

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów z ue:

Brak minimalnej wartości projektu.

Maksymalna wartość projektu to 1 000 000 PLN.

Wysokość dofinansowania z funduszy europejskich:

Mikroprzedsiębiorstwa otrzymają –  do 85% dofinansowania,

Mikroprzedsiębiorstwa z obszaru Mazowsza – do 80% dofinansowania,

Małe przedsiębiorstwa – do 75% dofinansowania,

Średnie przedsiębiorstwa – do 60% dofinansowania.

Kontakt:

Edyta Suchocka

tel. +48 882 753 189

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98