• 15.09.2015

Nowa generacja kamizelek kuloodpornych. Graphene Solutions Sp. z o.o. wraz z Nanocarbon Sp. z o.o., Politechniką Warszawską i Wojskową Akademią Techniczną zawiązały konsorcjum w celu pracy nad nową generacją kamizelek kuloodpornych. Dzięki pracy naszych ekspertów udało się nawiązać współpracę ww. jednostek w tym zakresie.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98