• 05.09.2017

W ramach ogłoszonego konkursu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Programu sektorowego „InnoNeuroPharm”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2017 dla swojego Klienta spółka Ellipsis – Instytucja Otoczenia Biznesu pozyskała dofinansowanie z UE na realizację projektu, którego przedmiotem jest przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wdrożenia na rynek innowacyjnego produktu leczniczego.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98