Strona główna » Co wziąć pod uwagę projektując system sprężonego powietrza w zakładzie?

Co wziąć pod uwagę projektując system sprężonego powietrza w zakładzie?

Sprężone powietrze jest medium powszechnie wykorzystywanym w zakładach produkcyjnych i usługowych. Jak zaprojektować instalację sprężonego powietrza, aby spełniała ona wymagania zakładu? Co należy wziąć szczególnie pod uwagę projektując taki system? O tym wszystkim piszemy w poniższym artykule. 

Projektowanie systemu sprężonego powietrza w zakładzie wymaga uwzględnienia wielu czynników, takich jak wymagania dotyczące powietrza, rodzaje zastosowań, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo, koszty oraz konserwacja. Zaplanowanie instalacji, dobór odpowiednich komponentów oraz utrzymanie systemu w dobrej kondycji są kluczowe dla zapewnienia niezawodnej i wydajnej pracy systemu sprężonego powietrza. 

Projektując system sprężonego powietrza w zakładzie należy wziąć pod uwagę wiele czynników, które zapewnią jego skuteczność, niezawodność i efektywność. Dotyczy to zarówno standardów, jakie musi spełniać medium robocze w zakresie czystości, przepływu i ciśnienia, jak i zastosowań. Warto zwrócić uwagę również na efektywność energetyczną układu, koszty jego utrzymania, konserwacji czy zakupu. 

Określ wymagania dotyczące sprężonego powietrza

Każdy zakład charakteryzuje się specyficznymi wymaganiami w zakresie sprężonego powietrza. Dlatego każdy system powinien być projektowany stricte pod wymagania konkretnej aplikacji. Dlatego jeszcze zawczasu określ dokładnie, jakie ciśnienie i przepływ sprężonego powietrza są wymagane do zasilania wszystkich urządzeń i narzędzi w zakładzie. Zidentyfikuj także, jaki punkt rosy jest akceptowalny dla aplikacji w zakładzie, aby dostosować metodę osuszania do spełnienia tych wymagań. Warto także wziąć pod uwagę, jakiej klasy czystości wymaga dana aplikacja, ponieważ będzie się to wiązało nie tylko z wyborem pomiędzy sprężarką olejową i bezolejową, ale również decyzją w zakresie urządzeń do uzdatniania sprężonego medium. Musisz wiedzieć, jakich narzędzi pneumatycznych będziesz chciał używać i do jakiego celu. Pamiętaj, że każde z nich ma konkretne wymagania w zakresie ciśnienia i przepływu, a często także klasy czystości (uzdatnienia) sprężonego powietrza. 

Efektywność energetyczna — ważny czynnik przy projektowaniu systemu pneumatycznego

Dla prawidłowego działania układu kluczowy jest odpowiedni dobór sprężarek. Wybierz takie kompresory, które posiadają odpowiednią  moc i wydajność, która zapewni efektywne wykorzystanie energii w zależności od zmieniającego się zapotrzebowania.

W związku z tym, że sprężone powietrze jest medium drogim, co wynika z użycia dużej ilości energii elektrycznej, musisz rozważyć zakup takich maszyn, które zapewnią zoptymalizowany pobór prądu przy zachowaniu odpowiedniej wydajności działania. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie zbiorników ciśnieniowych, a także sprężarek o zmiennej wydajności, które dostosowują wytwarzanie medium roboczego do bieżącego zapotrzebowania układu. 

Możesz również rozważyć inne elementy, które pozwolą oszczędzać energię — na przykład urządzenia związane z odzyskiem ciepła, które pozwolą wykorzystać generowaną przez kompresory energię cieplną do ogrzewania pomieszczeń czy wody wykorzystywanej w procesach przemysłowych. 

Koszty systemy sprężonego powietrza

Musisz wiedzieć, że zakup urządzeń to tylko stosunkowo niewielki koszt funkcjonowania układu sprężonego powietrza. Niemniej jednak już na początku określ budżet na zakup i instalację systemu, uwzględniając koszty sprężarek, osuszaczy, zbiorników ciśnieniowych, instalacji i innych komponentów. Jednocześnie uważnie sprawdź, jakie koszty eksploatacyjne będzie generować system. Uwzględnij zarówno zużycie energii, jak i konserwację, serwis, a także wymianę części i materiałów eksploatacyjnych.

Już na początku użytkowania systemu opracuj regularny plan konserwacji i przeglądów technicznych, aby zapewnić długotrwałą i niezawodną pracę systemu. To pozwoli ograniczyć koszty inwestycyjne w Twojej firmie. Upewnij się także, że personel jest odpowiednio przeszkolony w zakresie obsługi, konserwacji i naprawy sprężarki oraz innych urządzeń.

Projektowanie systemy sprężonego powietrza

Po uwzględnieniu wszystkich powyższych elementów możesz przejść do procesu projektowania systemu. Najpierw sporządź plan instalacji uwzględniający lokalizację sprężarek, osuszaczy, zbiorników ciśnieniowych, separatorów kondensatu i innych elementów. Pamiętaj, aby sprężarki były umieszczone w odpowiednich miejscach, które zapewnią łatwy dostęp do konserwacji i napraw maszyn. Następnie wybierz odpowiedni system sterowania, który zapewni optymalne zarządzanie produkcją sprężonego powietrza, uwzględniając zmienne obciążenie.

źródło: Czemar sprężarki