budowlana-ekspertyza
Strona główna » Co znajduje się w ekspertyzie budowlanej?

Co znajduje się w ekspertyzie budowlanej?

Zlecając rzeczoznawcy budowlanemu wykonanie ekspertyzy budowlanej nie tylko troszczymy się o własne bezpieczeństwo, ale i dbamy o domowe finanse. Szacuje się, że przeważająca większość spraw związanych z błędami na budowie lub uszkodzeniami budynków mieszkalnych jest procedowana w sądzie. Jeżeli znajdujemy się w takiej sytuacji, warto zadbać nie tylko o wiarygodność opinii technicznej, ale i sprawdzonego rzeczoznawcę budowlanego, który dodatkowo wesprze nas w całym procesie. Czym jest ekspertyza budowlana i z jakich elementów się składa? Dlaczego ekspertyzę budowlaną powinien wykonywać rzeczoznawca budowlany?

Czym jest ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana to dokument poświadczający stan techniczny budynku użytkowego. Może ją przygotować rzeczoznawca budowlany na zlecenie prywatne lub jednostki administracji publicznej, w tym prokuratury, sądu i inspektora nadzoru budowlanego. W ekspertyzie budowlanej znajduje się opis uszkodzeń i błędów budowlanych, opinia eksperta dotycząca aktualnego stanu technicznego budynku, a także opis proponowanych działań naprawczych i ich kosztorys. Ekspertyza budowlana może być wykorzystywana w sprawach karnych i cywilnych z zakresu prawa budowlanego.

Kto wykonuje ekspertyzę budowlaną?

Ekspertyza budowlana jest dokumentem prawnym, który informuje o aktualnym stanie technicznym budynku użytkowego, zaobserwowanych uszkodzeniach i możliwych działaniach naprawczych. Może ją przygotować każdy inżynier budownictwa, który posiada odpowiednie wykształcenie i uprawnienia budowlane. Poszukując specjalisty, który oceni stan naszego domu lub pomieszczenia użytkowego, powinniśmy się jednak zastanowić nad wyborem odpowiedniej osoby. Inżynier budownictwa może wprawdzie przygotowywać ekspertyzy budowlane i opinie techniczne, ale swoją pracę zawodową może rozpocząć tuż po uzyskaniu uprawnień budowlanych. Decydując się na współpracę z inżynierem budowlanym, musimy mieć świadomość, że może on być tuż po zdanych egzaminach kierunkowych, a co za tym idzie – może nie mieć jeszcze takiego doświadczenia jak rzeczoznawca budowlany.

W przeciwieństwie do inżyniera budownictwa od rzeczoznawcy budowlanego wymaga się zarówno kierunkowego wykształcenia i 10-letniego doświadczenia w zawodzie, ale i pozytywnej weryfikacji i oceny Izby Inżynierów Budownictwa. Jeżeli rzeczoznawca budowlany uzyska dobrą ocenę, może wykonywać swoje obowiązki zawodowe.

Różnica pomiędzy kompetencjami i doświadczeniem inżyniera budownictwa i rzeczoznawcy budowlanego w sporządzaniu ekspertyz budowlanych w chwili podjęcia współpracy może być zatem kolosalna. Jeśli chcemy mieć pewność, że zatrudniamy specjalistę, powinniśmy zlecić opinię techniczną rzeczoznawcy budowlanemu.

Co zawiera ekspertyza budowlana?

Od tego, w jaki sposób zostanie przygotowana ekspertyza budowlana, zależy nasze bezpieczeństwo, przyszłe losy budynku i domowe finanse. Podpisując umowę o współpracy z rzeczoznawcą budowlanym, musimy mieć zatem pewność, że jego praca będzie rzetelna, a przygotowana przez niego ekspertyza budowlana – miarodajna i wyczerpująca.

Pamiętajmy, że prawidłowo przygotowana opinia techniczna powinna być skrupulatna i obszerna – nie jest prawdą, że tego typu opis będzie wystarczająco dokładny, jeżeli będzie sporządzony na kliku stronach maszynopisu. Dobrze wykonana ekspertyza budowlana może mieć nawet kilkadziesiąt stron opinii i powinna zawierać:

– opis uszkodzeń budynku

– opis dokumentacji budynku

–  wykaz przyczyn uszkodzeń

– badania materiałowe

– obliczenia

– dokumentację fotograficzną i rysunkową wykonaną na miejscu

– opis możliwych rozwiązań problemu

– kosztorys napraw

– wnioski i zalecenia końcowe.

Poza tym w ekspertyzie budowlanej rzeczoznawca budowlany powinien umieścić:

– własnoręczny podpis z numerem swoich uprawnień rzeczoznawczych

– numer członkowski potwierdzając jego przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa

– kopię potwierdzenia przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wraz z datą (data musi być późniejsza niż data powstania opracowania)

– kopię uprawnień budowlanych/rzeczoznawczych ze wskazaniem zakresu uprawnień.

Wielu może zdziwić taka skrupulatność w sporządzaniu ekspertyzy budowlanej. W przypadku opinii technicznych poświadczających dobry stan techniczny budynku jest ona jednak niezbędna, ponieważ utwierdza nas w przekonaniu, że możemy bez przeszkód zamieszkiwać nasz dom i korzystać z urządzeń zainstalowanych w nim.

Pamiętajmy, że prawidłowo sporządzona ekspertyza budowlana będzie się nadawała do wykorzystania nie tylko tuż po badaniu, ale i po kilkudziesięciu latach od jego przeprowadzenia. Wówczas może być potrzebna np. podczas weryfikacji dokumentów budynku albo w trakcie rozprawy sądowej z zakresu prawa budowlanego.