wlasnosc-przemyslowa
Strona główna » Własność przemysłowa – jak chronić know-how firmy?

Własność przemysłowa – jak chronić know-how firmy?

Prawo własności przemysłowej to obszerna gałąź regulująca kwestie związane z interesami twórców i wynalazców. Dotyczy to również firm, które pragną chronić swoje receptury, procedury czy schematy urządzeń oraz sposób ich wytwarzania. Jednak niejednokrotnie dochodzenie swoich praw w zakresie własności przemysłowej bez odpowiedniej pomocy prawnej staje się trudne i mało efektywne. Podpowiadamy, jak chronić know-how firmy, aby nie narazić się na naruszenie praw własności przemysłowej.

Czym jest własność przemysłowa?

Własność przemysłowa to rodzaj praw wyłącznych regulowanych przez odpowiednie narodowe, międzynarodowe lub regionalne ustawodawstwo. Prawa dotyczące własności przemysłowej są rozumiane nie tylko w kontekście przemysłu, ale również handlu i rolnictwa.

Własnością przemysłową podlegającą ochronie mogą być wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, a także oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych. Aby możliwe było chronienie tych elementów, niezbędne jest zarejestrowanie praw do ich własności w odpowiednim urzędzie. W zależności od typu własności przemysłowej forma ochrony jest różna. Może to być patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo ochronne na znak towarowy, prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego i prawo z rejestracji topografii układów scalonych. Każdy z nich jest rodzajem aktywów wykorzystywanych przez podmioty gospodarcze. Są one znaczącym majątkiem przedsiębiorstwa i dlatego wymagają szczególnej ochrony. Często naruszenie praw dotyczących ochrony własności przemysłowej skutkuje ogromnymi stratami dla firmy.

W jakim celu stosuje się ochronę własności przemysłowej?

Ochrona własności przemysłowej służy ochronie interesów przedsiębiorstw. Oprócz tego posiadanie w majątku przedsiębiorstwa dóbr intelektualnych niesie także inne korzyści. Do najważniejszych należą wyłączność na zarobkowe i profesjonalne korzystanie z przedmiotów własności intelektualnej. Jednocześnie oznacza to brak możliwości korzystania z określonych procedur czy wynalazków przez konkurencję. Posiadanie dobra intelektualnego wpływa więc bezpośrednio na budowanie przewagi marki na rynku, a także przekłada się na zwiększenie dochodów przedsiębiorstwa poprzez możliwość udzielania licencji na korzystanie z przedmiotu własności przemysłowej i intelektualnej.

Dopuszczalna jest także sprzedaż przedmiotu własności przemysłowej, co również może być znaczącym źródłem dochodów. W każdej z tych sytuacji wymagane jest sporządzenie właściwych umów i dokumentów. Bez odpowiedniej pomocy prawnej może to być kłopotliwe. Dlatego w zakresie ochrony własności przemysłowej warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej. Warto podkreślić, że wszelkie elementy chronione prawem własności przemysłowej wpływają pozytywnie na budowanie wizerunku innowacyjności przedsiębiorstwa.

Jak chronić własność przemysłową firmy?

Biorąc pod uwagę wszystkie korzyści płynące z posiadania oraz ochrony know-how firmy, czyli własności przemysłowej, staje się oczywiste, że warto wiedzieć, jak skutecznie ją chronić. Z pewnością przydatna może okazać się pomoc adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w prawie autorskim, patentach oraz prawie własności przemysłowej. W pierwszej kolejności należy pamiętać o zarejestrowaniu swojego wynalazku we właściwym urzędzie. Na terenie Polski i Unii Europejskiej można tego dokonać w:

  • Urzędzie Patentowym RP,
  • Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO),
  • Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO),
  • Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),
  • Komisji Europejskiej,
  • Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wybór jednostki jest uzależniony od rodzaju zgłoszenia i przedmiotu ochrony. Obecnie każdy z wymienionych podmiotów oferuje także możliwość wprowadzenia zgłoszenia za pośrednictwem Internetu. Aby zgłoszenie doszło do skutku, niezbędne jest wniesienie opłaty, której wysokość jest różna w zależności od podmiotu udzielającego ochrony i długości jej trwania.

Po spełnieniu wszystkich tych warunków właściciel praw przemysłowych może dochodzić kwestii swojej własności oraz jej ewentualnych naruszeń na drodze sądowej.

źródło: sawickiwspolnicy.pl