rzeczoznawca-budowlany
Strona główna » Rzeczoznawca budowlany – wybierz specjalistę!

Rzeczoznawca budowlany – wybierz specjalistę!

Rzeczoznawca budowlany jest ekspertem budowlanym, który ocenia jakość wykonanych prac na budowie i pełni funkcję doradczą i kontrolną. To on wydaje decyzję o tym, czy budynek użytkowy może być zamieszkiwany bez narażania jego użytkowników na niebezpieczeństwo. Zasadne jest zatem, żeby rzeczoznawca budowlany, na opinii którego polegamy, był nie tylko specjalistą z wieloletnim doświadczeniem, ale i biegłym w sporządzaniu ekspertyz budowlanych i opinii technicznych.

Jak wybrać rzeczoznawcę budowlanego?

Rzeczoznawca budowlany pełni bardzo ważną rolę na budowie. To on przygotowuje dokumenty związane z pracami budowlanymi, np. opinie techniczne i ekspertyzy budowlane, i określa rzeczywisty stan techniczny budynku mieszkalnego. Jego opinia jest wiążąca także w kwestiach dotyczących prawa budowlanego.

Praca rzeczoznawcy budowlanego zaczyna się od oględzin budynku i jego otoczenia – badanie poprzedza wydanie ekspertyzy budowlanej. Rola eksperta w dziedzinie budownictwa nie kończy się jednak wyłącznie na sporządzaniu dokumentów. Ekspert w dziedzinie budownictwa może nie tylko oceniać stan techniczny budynku mieszkalnego, ale i opiniować prace budowlane i remontowe na każdym etapie ich wykonywania. Poza tym rzeczoznawca budowlany może wydawać opinię na temat sporządzonych już ekspertyz budowlanych, występować w roli świadka-eksperta w sądzie, a także w roli biegłego w zakresie prawa budowlanego w sprawach karnych i cywilnych z zakresu budownictwa.

Uprawnienia do sporządzania ekspertyz budowlanych pozwalają rzeczoznawcy budowlanemu opiniować prace budowlane i dopuszczać budynek do użytku. Doświadczenie rzeczoznawcy jest także przydatne, jeżeli mamy problem z uszkodzeniami budynku, które powstały podczas użytkowania nieruchomości lub wskutek błędów budowlanych. Każda z wykonywanych przez rzeczoznawcę budowlanego czynności wiąże się zatem z kwestiami bezpieczeństwa i naszym spokojem podczas użytkowania domu. Z tego względu podczas wybierania specjalisty warto zadbać o to, żeby był to nie tylko dobry rzeczoznawca budowlany, ale i doświadczony fachowiec, który będzie w stanie pomóc nam uzyskać odszkodowanie za błędy na budowie albo doradzi nam odpowiednie prace remontowe.

Rzeczoznawca budowlany – kogo szukać?

Rzeczoznawca budowlany, w związku z wykonywanymi przez siebie obowiązkami, ponosi odpowiedzialność cywilną, karną i zawodową. Związane jest to z czynnościami, które decydują o bezpiecznym użytkowaniu budynku mieszkalnego. Wykwalifikowany rzeczoznawca budowlany musi ukończyć studia wyższe w odpowiedniej specjalizacji budowlanej i zdać egzamin końcowy kierunkowy w danej dziedzinie budowlanej. Poza tym kandydat na rzeczoznawcę budowlanego musi odbyć 10-letnią praktykę rzeczoznawczą pod okiem doświadczonego rzeczoznawcy budowlanego. Jeżeli kandydat spełni te wymagania, otrzymuje uprawnienia rzeczoznawcze na okres maksymalnie 10 lat.

Jak sprawdzić kompetencje rzeczoznawcy budowlanego?

Od dobrego rzeczoznawcy budowlanego wymagamy, żeby nie tylko był obiektywny i skuteczny, ale i był w stanie pomóc nam w sprawach spornych. Rada specjalisty w zakresie prawa budowlanego jest istotna zarówno na budowie, jak i podczas sprawy cywilnej związanej z błędami budowlanymi. Dlatego ważne jest, żebyśmy podczas poszukiwania sprawdzonego rzeczoznawcy budowlanego upewnili się, że nie tylko posiada on odpowiednie wykształcenie, ale i może udokumentować swój dotychczasowy dorobek rzeczoznawczy.

Pamiętajmy, że każdy rzeczoznawca budowlany musi mieć ważne ubezpieczenie OC – brak bieżącego ubezpieczenia uniemożliwia mu wykonywanie zawodu. Przed podpisaniem umowy ze specjalistą upewnijmy się też, że należy do odpowiedniego samorządu zawodowego. Równie ważna jest wiedza na temat wykształcenia i doświadczenia rzeczoznawcy budowlanego, zwłaszcza w sporządzaniu ekspertyz budowlanych. Jeżeli rzeczoznawca ma na swoim koncie wiele spraw z zakresu budownictwa i posiada dobre opinie, bez obaw możemy przypuszczać, że mamy do czynienia z ekspertem. Jeżeli nadal mamy jednak pewne obawy co do słuszności kandydatury, możemy zawsze poprosić rzeczoznawcę budowlanego o przedłożenie certyfikatu jego kompetencji i dokumentowanie spraw rzeczoznawczych.

Bardziej oficjalną drogą weryfikacji kompetencji rzeczoznawcy budowlanego jest sprawdzenie, czy jego nazwisko widnieje w bazie inżynierów budownictwa udostępnianej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Uprawnienia poszczególnych rzeczoznawców budowlanych, którzy wyrazili na to zgodę, są też dokumentowane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

źródło: mpexpertbud.pl