Wnioski o dofinansowanie

Spółka w ramach kompleksowego wsparcia startupów oferuje pozyskanie dofinansowania, dotacji ze środków krajowych i unijnych.
W nawiązaniu do ogłoszonych konkursów dyrektora NCBiR

oferujemy przygotowanie merytoryczne kompletnego wniosku o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie są prostą drogą do pozyskania dodatkowych środków na inwestycję.

Dodatkowo w ramach działań oferujemy przygotowanie wniosków do PARP, RPO, Horyzont 2020.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98