Usługi proinnowacyjne IOB

W ramach usług oferujemy kompleksowe wsparcie startupów poprzez następujące usługi:

  • wyznaczanie ścieżek komercjalizacji - biznes development, networking, koncepcje produktowe;
  • aktywne wsparcie zarządzania - struktura projektowa działań, zaawansowane systemy zarządzania;
  • doradztwo strategiczne - zarządzanie ryzykiem, wsparcie procesów inwestycyjnych;
  • ocena projektów pod kątem czystości patentowej i potencjału wdrożeniowego.

Celem działania jest zrozumienie technologii tworzonych przez naukę i transfer technologii do biznesu. W ocenie projektu bierze udział interdyscyplinarny zespół, który umożliwia transfer technologii dzięki ocenie aspektów pomysłu w wymiarze: technicznym, ekonomicznym, politycznym, społecznym.

Jeżeli posiadasz innowacyjny pomysł, skontaktuj się z nami i zapytaj o wsparcie startupów.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98