Rozliczanie dotacji

Zapraszamy do konsultacji z naszymi Specjalistami oraz skorzystania z kompleksowego wsparcia w zakresie rozliczenia projektu, a w tym:

  • monitorowanie zgodności postępów rzeczowych oraz finansowych projektu;
  • przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń;
  • kompleksowa pomoc w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do złożenia wraz z wnioskiem o płatność;
  • bieżąca obsługa realizowanego projektu.

Rozliczanie dotacji przeprowadzane jest wyłącznie jeżeli udało się pozyskać dotację.

W ramach współpracy oferujemy Państwu wsparcie w przygotowaniu pełnej dokumentacji
w zakresie finansowym.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98