Projekty wysokich technologii

Nasi specjaliści opierając się na aktywnej analizie najlepszych rozwiązań, przeanalizują koncepcję biznesową pod względem możliwości wdrożenia na rynku.

Projekty wysokich technologii są koncepcjami w przemyśle, opartymi na najnowszych osiągnięciach naukowych czy technicznych. Transfer technologii jest procesem przeniesienia rezultatów badań naukowych, koncepcji naukowej, nurtu, licencji lub pomysłów do gospodarki, mającym na celu ich praktyczne zastosowanie. Transfer technologii jest procesem, który pełni rolę swoistej platformy pomiędzy nauką i biznesem, a także płaszczyzną dająca możliwość podjęcia dialogu między tymi dwoma odmiennymi środowiskami.  Wdrażanie zaawansowanych technologii jest działalnością naukowo-techniczną, której efekty pracy naukowej są wdrażane w praktyce. W przypadkach niemałej inwestycji, wdrażanie zaawansowanych technologii jest skomplikowanym procesem biznesowym.

Kompleksowa obsługa naszych specjalistów zawiera analizę możliwości pozyskania dotacji dla projektu. Bazując na autorskich analizach rynku i technologii zapewniamy uzyskanie wysokiej punktacji projektu.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98