Pozyskiwanie funduszy unijnych

W ramach aplikowania o dofinansowanie z funduszy unijnych, każdy wniosek powinien zostać opracowany zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi w zakresie wybranej linii finansowania.

W nawiązaniu do kompetencji naszego zespołu, mamy możliwość przygotowania dokumentów aplikacyjnych w pozyskiwaniu środków unijnych oraz wprowadzania modyfikacji do Państwa pomysłu w sposób, który zachowa jego szczególne właściwości i cele, ale jednocześnie będzie zgodny z wytycznymi funduszu, z którego ubiegają się Państwo o dofinansowanie z funduszy unijnych 2016.

  • Fundusze unijne

Dzięki naszym kompetencjom w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, a także zasobom wiedzy naukowej, świadczymy usługi wsparcia o najwyższej jakości merytorycznej. W ramach usług, przeprowadzamy analizę możliwych źródeł finansowania z funduszy unijnych oraz wyznaczamy ścieżki rozwoju, a także przygotowujemy dokumentację aplikacyjną. Ponadto, analizujemy projekty, które nie otrzymały dofinansowania i proponujemy poprawki w celu pozyskania środków unijnych lub alternatywne źródło finansowania z funduszy europejskich.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98