Montaż finansowy

W ramach działań nasi specjaliści zapewniają pomoc w realizacji projektów na różnym etapie rozwoju.

Do naszych kompetencji należy pozyskiwania funduszy od:

  • Inwestorów kapitałowych – polskich i zagranicznych funduszy venture, seed
  • Inwestorów branżowych – zainteresowanych obserwowaniem przedsięwzięcia
  • Inwestorów prywatnych – aniołów biznesu
  • Środków upubliczniania – debiut spółki na New Connect

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98