„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn „Nowe metody biotechnologii rozrodu bydła w celu osiągnięcia postępu hodowlanego i zwiększenia mleczności krów – Stworzenie innowacyjnego banku zarodków bydlęcych”  mająca na celu opracowanie i wdrożenie znacznie udoskonalonego produktu objętego załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz znacznie udoskonalonych praktyk i metod marketingu dotyczących produkcji produktów objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Współpraca Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Przewidywane wyniki operacji: stworzenie innowacyjnego banku zarodków bydlęcych.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98