• 11.09.2017

W dniu 13.09.2017 o godzinie 10:00 mamy przyjemność zaprosić Państwa do naszego biura przy ul. Bema 89 w Warszawie na bezpłatne szkolenie w ramach cyklu „Przełącz się na innowacje”, którego aktualną edycję poświęcimy możliwościom finansowania innowacji w systemach bezzałogowych.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98