• 03.04.2017

W dn. 3.04.2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „GameINN” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” realizowanego z funduszy unijnych.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje:

  1. Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo;
  2. Platformy, silniki oraz techniki przetwarzania;
  3. Zastosowania Sztucznej Inteligencji;
  4. Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji;
  5. Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online;
  6. Narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier;
  7. Rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.

Budżet i poziom dofinansowania:

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie dla Programu sektorowego GameINN wynosi 100 000 000 PLN.

Minimalna wartość projektu wynosi: 400 000 zł, zaś maksymalna 20 000 000 zł.

Maksymalne wsparcie, w zależności od wielkości firmy oraz rodzaju zaplanowanych badań może wynieść w zakresie badań przemysłowych do 80% kosztów kwalifikowanych, w zakresie prac rozwojowych do 60% kosztów kwalifikowanych.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami już dziś!

Kontakt:

tel. +48 22 299 18 98

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98