• 21.03.2017

Bardzo dziękujemy za zaproszenie na konferencję dotyczącą aktualnych problemów branży mięsnej, która odbyła się 17.03.2017 r. w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

Organizatorami wydarzenia byli: Ogólnopolski Cech Rzeźników – Wędliniarzy – Kucharzy, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP oraz Wielkopolska Izba Rzemieślnicza.

Podczas spotkania, zostały omówione zagadnienia tj.:

  • Bezpieczeństwo żywności (ASF),
  • Znakowanie wartości odżywczych,
  • Wyniki badań kontrolnych w zakładach,
  • Błędy w nazewnictwie, oraz
  • Instrukcje sprzedaży bezpośredniej.

Obserwując sytuację branży mięsnej, cieszymy się, że wdrażanie zmian technologicznych, oraz wprowadzanie innowacji w procesach produkcyjnych, tak dynamicznie rozwija się również w tym sektorze. Innowacyjność w branży mięsnej, jak również w szeroko pojętej branży spożywczej, przejawia się nie tylko poprzez nowe produkty, ale również poprzez wprowadzanie nowych linii produkcyjnych oraz wymianę urządzeń.

Gratulujemy sukcesów oraz ciekawych wystąpień podczas konferencji!

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98