• 01.03.2017

Szkolenie otwierało omówienie celu wprowadzenia audytu recyklera w kontekście sytuacji rynkowej. Następnie, zostały omówione podstawy prawne audytu zewnętrznego, akty wykonawcze oraz planowane zmiany w ustawie. Uczestnicy wydarzenia, mieli również okazję poznać procedury przeprowadzania audytu stosowane przez weryfikatorów oraz studium przypadku problemów mogących pojawić się w dokumentacji.

Dopełnieniem szkolenia, było przedstawienie informacji na temat źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw w programie sektorowym „Innowacyjny Recykling”, które zaprezentował Prezes Spółki Ellipsis.

Dziękujemy firmie Rekopol S.A. za zaproszenie na to wyjątkowe wydarzenie.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98