• 05.12.2016

Zgodnie z nim w I kwartale 2017 roku zostaną ogłoszone konkursy na dofinansowanie projektów:

 • Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - ogłoszenie konkursu 1 lutego 2017 r.
 • Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R:
  • INNOCHEM (sektor chemiczny) - ogłoszenie konkursu 10 stycznia 2017 r.
  • INNONEUROPHARM (sektor farmaceutyczny) - ogłoszenie konkursu 20 stycznia 2017 r.
  • INNOWACYJNY RECYKLING (sektor recyklingu surowców mineralnych i drewna) - ogłoszenie konkursu 25 stycznia 2017r.
  • WoodINN (sektor leśno-drzewny i meblarski) - ogłoszenie konkursu 10 lutego 2017 r.
  • Oraz inne w kolejnych kwartałach roku: GAMEINN (sektor produkcji gier wideo), PBSE (sektor energetyczny), INNOSBZ (sektor systemów bezzałogowych), INNOSTAL (sektor metalowy) , IUSER (sektor elektroniki, teleinformatyki i technik informacyjnych)
 • Działanie: 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1: Badania na rynek - ogłoszenie konkursu 8 lutego 2017 r.
 • Działanie: 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R , Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne - ogłoszenie konkursu 16 stycznia 2017 r.
 • Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand - ogłoszenie konkursu 10 stycznia 2017 r.

 

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami już dziś!

Kontakt:

tel. +48 22 299 18 98

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98