• 28.09.2016

3 października br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój uruchomi konkurs dla innowacyjnych firm w ramach poddziałanie „2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”. Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi 36 mln zł. Konkurs będzie podzielony na etapy. Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.
Dotacje przeznaczone będą na sfinansowanie usług proinnowacyjnych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB).

Minimalne dofinansowanie projektu wynosi 50 000 zł,

Maksymalne dofinansowanie projektu wynosi 420 000 zł.

Poziom dofinansowania: do 70%.

Rozpoczęcie naboru wniosków od 4 listopada 2016 r.

Zakończenie naboru wniosków do 31 marca 2017 r.

 

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami już dziś!

Kontakt:

tel. +48 22 299 18 98

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98