• 23.09.2016

W dniach 19 - 22 września 2016 w Zamku Ryn na Mazurach odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa nt. "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa".

Była to kolejna z cyklu konferencja uzbrojeniowa organizowana wspólnie przez Instytut Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT i Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia.

Podczas VII sesji plenarnej, w ramach konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Siemienowicza za najlepszą publikację konferencyjną z dziedziny techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa dla młodych naukowców, swój referat zaprezentował specjalista ds. techniki uzbrojenia w spółce Ellipsis Sp. z o.o. Instytucja Otoczenia Biznesu - inż. Marcin Król pt.: Projekt Zintegrowanego Systemu Antydronowego – SAN.

W prezentacji przedstawione zostały założenia projektu oraz pierwsze wyniki badań elementów systemu.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98