• 18.07.2016

Narodowe Centrum  Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „GAMEINN” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”.

O dotacje dla firm mogą ubiegać się przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców.

 Dofinansowanie z Unii udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w obszarach:

  • Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo
  • Platformy, silniki oraz techniki przetwarzania
  • Zastosowania Sztucznej Inteligencji
  • Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji
  • Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online
  • Narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier
  • Rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie dla Programu sektorowego GAMEINN wynosi 80 000 000 PLN.

Wysokość dofinansowania projektów wynosi od 500 000 PLN do 20 000 000 PLN.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu przygotowania wniosków

Kontakt:

Edyta Suchocka

tel. +48 882 753 189

 

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98