• 16.06.2016

Dnia 15 czerwca 2016 roku w Sali Konferencyjnej Biblioteki Głównej WAT odbyło się Seminarium Naukowe pod honorowym patronatem JM Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej pana gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka na temat „Współczesne Zagrożenia Związane z Nielegalnym Wykorzystaniem Dronów”, zorganizowane wspólnie przez Instytucję Otoczenia Biznesu Ellipsis oraz Instytut Techniki Uzbrojenia WAT. Na seminarium obecni byli przedstawiciele m.in. Komendy Głównej Policji, Straży Granicznej, Inspektoratu Uzbrojenia MON, a także Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych i Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Podczas seminarium prelegenci poruszyli tematykę bezpieczeństwa i ochrony przed dronami w aspekcie prawnym, jak i możliwych zagrożeń wynikających z bezprawnego ich wykorzystania.

Głównym tematem było przedstawienie projektu polskiego systemu obrony przed dronami, nad którym pracują specjaliści firmy Ellipsis oraz Wojskowej Akademii Technicznej. System ma zapewnić bezpieczeństwo przede wszystkim imprez masowych i zgromadzeń publicznych przed zagrożeniami ze strony bezzałogowych statków powietrznych.

O seminarium ukazał się artykuł na portalu Polska Zbrojna.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98