• 23.05.2016

Konkurs dedykowany jest konsorcjom naukowo-przemysłowym, którego celem jest wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych nad nową generacją produktów w przemyśle chemicznym, tj. ekologicznych antydegradantów, wysokosprawnych elastomerów, bio-pestycydów, włókien i materiałów kompozytowych dla przemysłu i medycyny.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie (dotacje unijne 2016):

  • konsorcjum dwóch jednostek naukowych lub
  • konsorcjum, w skład którego wchodzi jedna jednostka naukowa oraz jedno przedsiębiorstwo spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy

Zadaniem programu jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności kluczowych sektorów gospodarki oraz stymulacja wzrostu zaangażowania przedsiębiorców w finansowanie prac badawczo-rozwojowych sektora chemicznego, co znajduje szerokie zastosowanie także w wielu innych dziedzinach.

Kwota środków przeznaczonych na finansowanie projektów z funduszy unijnych w konkursie wynosi 30 mln zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia to 1 mln zł, maksymalna 10 mln zł, podczas gdy intensywność pomocy wynosi do 80 %.

Zapraszamy do współpracy!

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98