• 21.04.2016

Umowa o współpracy w zakresie komercjalizacji technologii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

W dniu 20.04.2016 Instytucja Otoczenia Biznesu ELLIPSIS rozpoczęła współpracę z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Umowa zobowiązuje strony do wymiany informacji i strategicznej współpracy przy wdrażaniu technologii podwójnego zastosowania, dla których możliwe jest dofinansowanie w ramach Funduszy Unijnych.

Wojskowa Akademia Techniczna, powołana ustawą z 1951 roku, jest publiczną uczelnią akademicką nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Jako otwarty uniwersytet techniczny, służy Siłom Zbrojnym, nauce, gospodarce i społeczeństwu poprzez kształcenie podchorążych i studentów, rozwój kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach nauk ścisłych, technicznych i społecznych, a w szczególności w zakresie techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98