• 16.03.2016

Ośrodek Otoczenia Biznesu ELLIPSIS informuje o rozpoczęciu współpracy z Instytutem Niskich Temperatur i Badań strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Realizowane będą działania związane z komercjalizacją i transferem technologii z Instytutu do przemysłu, przy wsparciu Funduszów Europejskich w perspektywie horyzontalnej 2014-2020.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98