• 16.02.2016

Instytucja Otoczenia Biznesu ELLIPSIS rozpoczęła współpracę z Instytutem Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie w ramach komercjalizacji jednej z innowacyjnych technologii Instytutu. W ramach współpracy planowane jest pozyskanie dotacji unijnych z programów NCBR i POIR.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98