• 01.09.2015

Ellipsis rozpoczęło współpracę ze spółką Graphene Solutions Sp. z o.o. Celem projektu jest wsparcie komercjalizacji technologii wykorzystania grafenu płatkowego do aplikacji spółek grupy Erne Ventures S.A. Wśród projektów planujemy aktywnie wspierać tworzenia nowych technologii dla pierwszego super samochodu w Polsce Arrinera Husarya.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98