Dotacje unijne dla firm

Perspektywa finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020 wspiera przede wszystkim projekty innowacyjne.

W związku z nowymi zasadami przyznawania dofinansowania świadczymy usługi w ramach pozyskania dotacji unijnych:

  1. Analizy dostępnych źródeł finansowania z dotacji unijnych dla innowacyjnych pomysłów,
  2. Wytyczne do modyfikacji pomysłu w celu dostosowania do szczegółowych wytycznych,
  3. Opracowania koncepcji projektu,
  4. Wsparcia w stworzeniu zadaniowego planu realizacji projektu,
  5. Przygotowania projektu zgodnie z wytycznymi konkursu od strony merytorycznej i funduszowej,
  6. Wsparcia w przygotowaniu załączników do wniosku o dofinansowanie,
  7. Wsparcia na etapie oceny wniosku, negocjacji z Instytucją Finansującą oraz podpisywania Umowy o dofinansowanie z dotacji unijnych,
  8. Realizacji i rozliczania projektu,
  9. Poprawy projektu, który nie otrzymał dofinansowania z dotacji unijnych lub znalezienia alternatywnego źródła finansowania.

Dofinansowania unijne są przyznawane w przypadku spełnienia pewnych warunków. Przedsiębiorstwa o odpowiednim profilu mogą ubiegać się o dofinansowania unijne.

Dzięki naszemu doświadczeniu, nabyliśmy wiedzę w jaki sposób przygotować i współpracować z Instytucją Finansującą w sposób, który pozwoli uniknąć najczęściej popełnianych błędów i uchybień na etapie aplikowania i realizacji projektu.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98