Dotacje dla firm pozwalają osobom mającym dobry pomysł na biznes na zrealizowanie projektu i rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, a istniejącym już firmom umożliwia rozwój.

W perspektywie finansowania na lata 2014-2020 przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z wsparcia finansowego przede wszystkim działalności badawczo-rozwojowej i rozwijania potencjału innowacyjnego na rynku. Dzięki nim, możliwe jest dofinansowanie transferu wiedzy z sektora naukowego do biznesu, wdrażanie nowych technologii, konstruowanie innowacyjnych rozwiązań sprzętowych i prowadzenie badań nad innowacyjnymi rozwiązaniami produktowymi. Z dotacji dla firm PO IR 2.3.1.(link) (bądź środków unijnych) mogą korzystać mikro-, małe-, średnie i duże przedsiębiorstwa. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, intensywność wsparcia finansowego różni się. Możliwość korzystania z dofinansowań jest szansą dla wszystkich tych, którzy mają dobry, przyszłościowy pomysł na biznes i dzięki pozyskanym, bezzwrotnym środkom mogą go realizować.

  • Atrakcyjne kredyty i pożyczki

Dla projektów inwestycji, które nie są innowacyjne, przygotowano alternatywne źródła finansowania w postaci kredytów i pożyczek udzielanych na preferencyjnych warunkach. W ramach niektórych instrumentów zwrotnych i rodzaju projektu, istnieje możliwość umorzenia części kwoty, dlatego rozwiązania te są chętnie wybierane dla przedsiębiorców, którzy nie mogą ubiegać się o dotacje na innowacje w ramach finansowania projektów zgodnych z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami.

  • Dotacje unijne dla firm

Poziom innowacyjności jest w latach 2014-2020 najważniejszym kryterium, na podstawie którego przyznawane jest dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Odpowiednio przygotowany wniosek w połączeniu z dobrym, innowacyjnym pomysłem na rozwiązanie technologiczne, na przykład z zakresu usług, jest gwarancją sukcesu. Realny pomysł na przebieg procesu powstawania firmy i realizacji pomysłu oraz dokładna wizja są już dobrą podstawą dla przygotowania odpowiedniego wniosku o dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

  • Instytucja otoczenia biznesu

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem pomagamy przedsiębiorcom, przygotowując profesjonalne wnioski, które dzięki naszej wiedzy i zaangażowaniu mają szansę na otrzymanie dofinansowania z Unii Europejskiej.

Konsultanci Instytucji Otoczenia Biznesu są do Państwa dyspozycji w ramach udzielania wszelkich informacji dotyczących finansowania projektów badawczo-rozwojowych i infrastrukturalnych w celu pomyślnego pozyskiwania środków unijnych na realizację projektów.

Ponadto specjaliści Instytucji Otoczenia Biznesu dysponują wiedzą z różnych dziedzin nauki, dzięki czemu podczas rozmów z Klientami powstają ciekawe pomysły na kolejne projekty. Zespół Instytucji Otoczenia Biznesu składa się z  młodych, energicznych i kreatywnych ludzi z dorobkiem naukowym i doświadczeniem akademickim, dla których projektowanie to nie tylko praca, ale życiowa pasja.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98