Doradztwo specjalistyczne

W ramach stałej współpracy Ośrodek Innowacji Ellipsis oferuje wsparcie:

 • rzecznika patentowego
  profesjonalnego pełnomocnika w sprawach własności intelektualnej,
 • kancelarii prawnej
  kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie autorskim, prawie własności przemysłowej, zagadnieniach konkurencji oraz sytuacjach spornych tj. odmowa udzielenia dotacji, forma prawna rozstrzygnięcia w sprawie zwrotu dotacji.
 • zespołu tłumaczy technicznych
  z dużym doświadczeniem zawodowym
  pracujących w szerokim zakresie merytorycznym.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98