Biuro projektowe

Od koncepcji do wdrożenia - prowadzenie biura projektowego w ramach którego oferujemy:

  • Wdrożenie struktury projektowej,
  • Aktywne wsparcie procesu zarządzania,
  • Wsparcie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie,
  • Wsparcie zaawansowanych procesów inwestycyjnych,
  • Wynajem specjalistów wspierających komercjalizację technologii.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98